Privacy verklaring

Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken en overeenkomsten met Chinese Translations.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Chinese Translations kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Chinese Translations, en/of omdat u deze deelt door het invullen van uw gegevens in het contactformulier.

Persoonsgegevens die bij Chinese Translations kunnen worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Aanvullende informatie indien nodig voor een specifieke dienst waarvan u wenst gebruik te maken. Informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor het omschreven doeleinde.

Waarvoor heeft Chinese Translations deze gegevens nodig?

Chinese Translations verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Zowel telefonisch of per e-mail. Verder kan Chinese Translations uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een opdracht indien met u overeengekomen. Doorgaans bestaande uit een tolkdienst.

Hoelang bewaart Chinese Translations uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verkregen of verzameld zijn en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met wu@chinesetranslations.nl

Delen met derden

Uw persoonsgegevens met businesspartners en derden worden alleen gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit gebeurt alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Google Analytics

Chinese Translations maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen, met als doel om te zien waar de site verbeterd kan worden. De informatie die hierdoor vergregen wordt, wordt zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar google. Voor meer informatie over het privacybeleid kunt u terecht op de website van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers van de website van Chinese Translations hebben het recht hun eigen persoonsgegevens in te zien, dan wel te corrigeren of te laten verwijden. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar wu@chinesetranslations.nl. Hier wordt uiterlijk binnen 14 werkdagen op gereageerd.

Contact

Chinesetranslations.nl is een bedrijf van Chinese Translations. Chinese Translations is te bereiken met de volgende gegevens: telefoonnummer: +31 6 29488727, e-mail adres: wu@chinesetranslations.nl